9. maj 2024


       ÅBNINGSTIDER


Egnsarkivets næste faste åbningstid:


Torsdag den 5. september - 2024


Fra 13.00 - 16.30 - & - 19.00 - 21.00


i juni, juli og august kun åben efter aftale.


Egnsarkivet kan åbnes for besøgende på andre

tidspunkter, efter forudgående aftale.


Se kontaktsiden !Smid ikke gamle papirer og foto væk.


Lokalarkivet i Lime modtager gerne materialerne.


Arkivet modtager gerne fotografier, dokumenter samt andet materiale,

der har med egnen at gøre.Der vil blive taget fotokopier af alt indleveret materiale,

og det vil blive afleveret tilbage, hvis det ønskes.

Bliv medlem !

Du kan som medlem af Lime og Omegns Lokalhistoriske Forening, støtte arkivets arbejde.

Alle kan – uanset bopæl – blive medlem og få indflydelse.

Kontingent for et kalenderår, er så beskedent som:

30 kr. for et personligt medlemskab - eller -            

60 kr. for hele husstanden - incl. blad, hvis det ønskes - eller - 

60 kr. for ét medlemmer som får bladet tilsendt.

Arkivet dækker området der hører til Lime og Mygind sogne, samt en del af Ådalsområdet.

Hvis du  ikke er medlem i øjeblikket, vil det glæde os hvis du vil tegne et medlemskab,

og derved støtte foreningens arbejde.

Det kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem, eller i EGNSARKIVET, Limegårdsvej 2,

i åbningstiden, eller ved overførsel af et beløb til:

Sparekassen Djursland

Reg. Nr. 9388 konto nr. 1327267

Eller via MobilePay til Tlf. nr. 40 74 80 43

- husk at anføre dit navn !

EFTERLYSNING

Egnsarkivet efterlyser personer fra foreningens område,

som er interesseret i den lokale historie, og som har lyst til at hjælpe til med arbejdet i Egnsarkivet.

Alt efter lyst og tid.

Der er ingen krav om at være i bestyrelsen.

Besøg os i Arkivet og hør nærmere.

Lokalhistorisk blad

Egnsarkivet udgiver et blad 3 gange om året, i januar, maj og september.

Bladet er gratis og kan afhentes i Arkivet i åbningstiden.

Gamle numre af bladet kan købes ved forudbestilling, pris pr. nr. 5.00 kr.

Medlemmer kan få bladet tilsendt som e-mail.

Send din e-mail adresse til Lime Egnsarkiv.

Se kontaktsiden !

Får du bladet tilsendt nu.

Husk fornyelse af kontingent for år 2024, 

hvis du fortsat ønsker at modtage bladet som e-mail.

Se betalingsmåde ovenfor. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen