Lime mølle, Sjellebrovej 12.
ca. 1910
Daværende møller, længst til højre, Jens Marius Daugaard, det var ham som fik møllen bygget, og drev den til 1915