Skolegyde 1 - ca. 1920. Damen ved huset er Cecilie Elise Poulsen, smede enke efter Rasmus Poulsen, som var smed i Lemmer.
Huset nedbrudt ca. 1924, og det nuværende hus bygget på samme sted, 1925.