Hovedgaden 38, huset er skrædermester, Buus Larsens skrædderforretning.
Vinteren 1941