Hovedgaden 4 - Urmager - guldsmed- fotofremkaldelse m. m. - ca. 1935