Hovedgaden 20 - Lime købmandshandel - før 1920 -
til venstre, vognhjul ved telefoncentralbestyrer og karetmager Brinch