Lime gadekær. I baggrunden, den tidligere sparekasse (Hovedgaden5) og Limes første forsamlingshus - ca. 1920