Hovedgaden 2 - Lime gamle brugs - ca. 1918.
Daværende bugsuddeler Christen Hem med sin familie og personale.