Dagvognen i Skørring, ved en gammel gård som ikke er der mere.
På siden af vognen, stod der Mygind - Randers.