Genforeningsstenen ved Lemmer forsamlingshus.
Stenen er flyttet tættere på forsamlingshuset i 2015