Tidligere mat. nr. 7a i Lemmer'
gården er nedrevet i 1949.
Jorden blev fordelt mellem de nærliggende gårde.