Lemmer Vestergård, Lemmervej 18 - set ind mod Lime