Lemmervej 5, Lemmer.
Huset er brændt og erstattet af et træhus.